เชียงใหม่- จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

เชียงใหม่- จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ นายภูนัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควรให้ดำเนินการยกระดับภูมิคุ้มกันโรค สร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งลดการแพร่กระจายเชื้อสู่นักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สถานประกอบการ โรงแรม สมาคมห้างร้านต่าง ๆ และสื่อมวลชนทุกสาขา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมาก

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอรอบนอกสามารถขอรับการบริการได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอ/ตำบลทุกแห่ง

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล พบผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2566 พบผู้ติดเชื้อรวม 1,166 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยัน 30 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1,136 ราย ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อนๆ มาก ส่วนผู้เสียชีวิต สัปดาห์นี้ 3 ราย 2 ใน 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และที่สำคัญไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ส่วนผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปี 1 ราย มีโรคประจำตัว คือ หลอดเลือดสมอง ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับประชาชน เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ การเกิดอาการรุนแรง และเสียชีวิตลงได้

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำขอให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หรือผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วมากกว่า 4 เดือน และผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 3 เดือน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น

โดยในเดือนมกราคมนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 -15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts