จ.เพชรบูรณ์ เปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2566

จ.เพชรบูรณ์ เปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2566

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานการแสดงและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายวสันต์ ศรีจุดานุ รักษาราชการแทนพัฒนาาการ จ.เพชรบูรณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด งานการแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2566

ภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณท์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในโซนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จำนวน 9 บูท ผลิตภัณท์ของดีเพชรบูรณ์/ของดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 22 บูท ผลิตภัณท์อาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ อาหารชวนชิม จำนวน 15 บูท ผลิตภัณท์ต่างจังหวัดของดี 4 ภาค จำนวน 28 บูท รวมบูทที่เข้าร่วม 74 บูท นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงขวัญใจมหาชนคน OTOP เพชรบูรณ์ การแปรรูปผลิตภัณท์กล้วยไส้มะขาม การขูดมะพร้าวลีลาวัยเก๋า การกวนมะขามลีลาปละการทำกล้วยไส้มะขาม เพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเที่ยวงานการแสดงและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ระหว่าง 27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts