เชียงใหม่-ประชุมมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือ ลูกค้า ธ.ก.ส.แม่เหียะ

เชียงใหม่-ประชุมมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือ ลูกค้า ธ.ก.ส.แม่เหียะ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 อาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย พร้อมด้วย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นายมาโนช บัวองค์ ผอ.ฝนบ. และทีมผู้บริหาร ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อาคารเฉลิม พระเกียรติ80พรรษา บ้านน้ำบ่อเย็น เขตดำเนินการ ธ.ก.ส. สาขาแม่เหียะ เพื่อเยี่ยมเยือน

และ ติดตามความก้าวหน้า การช่วยเหลือกรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้า ธ.ก.ส. รวม 50 ราย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู ในรอบแรกในการปรับโครงสร้างหนี้ และสนับสนุนเงินฟื้นฟู จำนวน26 คน วงเงิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ที่เหลือจะดำเนินการรับแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2566

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts