ลำปาง-ดับไฟต่อเนื่อง เพื่อลดค่าฝุ่นละออง ท้องฟ้าสดใสให้คนลำปางปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาค 3 สนับสนุนอากาศยาน ฮท.212 ตรวจพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติคเขลางค์บรรพต (ดอยบาท) จำนวน 1 ลำ และ ฮท.17 จำนวน 1 ลำ เพื่อเฝ้าติดตามและช่วยดับไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่แนวดอยพระบาท

โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาค 3
สนับสนุน ฮท.17 จำนวน 1 ลำ ร่วมปฏิบัติการกับ , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง , มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ดอยพระบาท ที่เป็นจุดเกิดไฟป่ามาตั้งแต่ 28 มกราคม 2566 เป็นต้นมา และแม้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและระวังป้องกัน โดยการใช้อากาศยาน ฮท.17 ขึ้นบินเพื่อทำการสำรวจและทำใหัสามารถมองเห็นในระยะไกล และรู้จุดเกิดไฟป่า รุ้ขนาดของไฟป่า เช่น

ไฟขนาดเล็ก ปานกลาง หรือขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่การวางแวน ชี้จุดให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ลาดตระเวนภาคพื้นดิน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังได้บินสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ดับไฟอีกด้วย โดยในขณะบินสำรวจพื้นที่เกิดไฟป่า โดยรอบดอยพระบาท ตรวจพบกลุ่มไฟบริเวณเนินเขาเขต บ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก (ชป.บ.ทบ) ได้ปฎิบัติบินโปรยน้ำดับไฟป่า พื้นที่ดังกล่าว ช่วยป้องกันมิให้ลุกลามหรือเกิดซ้ำ ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ชาวลำปางมีสุขภาพดี มีอากาศที่สดใสต่อไป

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts