เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯเดินแบบผ้าไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯเดินแบบผ้าไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในเพชรบูรณ์

ที่เวทีกลาง งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนร่วมเดินแบบผ้าไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเหล่าไทเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์


นายวสันต์ ศรีจุดานุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไทเพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชน และสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์


นอกจากนี้เป็นการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา น้อมสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ””ผ้าบาติกลายพระราชทาน” และ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”เพื่อให้ช่างทอผ้าได้นำไปเพิ่มมูลค่าผ้าทอ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน สวมใส่ผ้าพื้นถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวัน


กิจกรรมในวันนี้ ได้มีผู้ร่วมเดินแบบจำนวน 179 คน มีชุดการเดินแบบจำนวน 3 ชุดประกอบด้วย ชุดราชธานีแห่งอริยธรรม ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก เพชรบูรณ์สร้างสรรค์มหัศจรรย์ผ้าไทยหลากหลายคุณค่าภูมิปัญญาภาคพื้นเมือง และชุดสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts