นครปฐม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว อ.นครชัยศรี พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลางเขต 3 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว อ.นครชัยศรี พร้อมทั้งเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน และแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ ตลอดจนผลการระบายน้ำและแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตลอดจน อธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางต่อไปยัง วัดตุ๊กตา ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก และเดินทางไปยังสะพานคลองบางแก้ว ซึ่งเป็นจุดโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง และรับทราบถึงความคืบหน้าตามแผนงาน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศให้อำเภอนครชัยศรี เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้งอำเภอ ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนกว่า 10,000 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายกว่า 1,500 ไร่ และความเสียหายด้านอื่นๆ เช่นด้านประมง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ รวมถึงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ริมคลองบางแก้ว ทั้งนี้ได้กำชับให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนเพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาประชาชนสองฝั่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีน เอ่อล้นท่วมขังเป็นจำนวนมาก และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว และโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้วให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้โดยเร็ว พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนอื่นๆ อีกด้วย และขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการทำงานโยยึดความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญและจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศต่อไป

Related posts