ลำปาง-มทบ.32 สร้างเสริมกำลังใจ คือสายใยแห่งความผูกพัน

ลำปาง-มทบ.32 สร้างเสริมกำลังใจ คือสายใยแห่งความผูกพัน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 , กำลังพลจิตอาสาของหน่วย , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลฯ , ผู้นำชุมชนตำบลปงแสนทอง , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค , ผ้าห่มกันหนาว , หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งบริการตรวจวัดความดัน ให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาโรค ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยติดเตัยง ในพื้นที่ชุมชนบ้านกาดใต้ จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

1. นายสุคำ ใจแก้ว อายุ 84 ปี ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก
โดยพักอาศัยอยู่กับญาติ ณ บ้านเลขที่ 101/3 ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ 7 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง.จว.ล.ป.

2. นายสถิตย์ ฟูวุฒิ อายุ 74 ปี ผู้สูงอายุ และพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 47 ชุมชนบ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3. ด.ญ. ลิตา วงค์เขียวแดง อายุ 2 ขวบ 5 เดือนป่วยด้วยโรคมะเร็งในสมองตั้งแต่กำเนิด โดยปัจจุบันอยู่ในความดูแลของยาย
ณ บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 7 ชุมบ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการดำเนินการครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชน , หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย พร้อมทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไดึในอีกทางหนึ่ง

# กองทัพบก# มณฑลทหารบกที่ 32

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts