ปทุมธานี เทศบาลรังสิตจัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ปทุมธานี เทศบาลรังสิตจัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น.ที่ริมเขื่อนสะพานแดง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จัดงานโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย (สจ.หนึ่ง) ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย อดีตประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมกันเปิดโครงการซึงมีประชาชาในพื้นที่ กว่า 1,000 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันนี้ ด้านร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า ตลอดระยะการดำเนินของผม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล


หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งมั่นในการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวนครรังสิตอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราต่างต้องเผชิญกับสงครามไวรัสโควิด-19และภาวะอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันต้องควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น สำหรับในด้านของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองต่างๆ ให้มีทัศนียภาพที่งดงามปราศจากผักตบชวาและขยะต่างๆตลอดจนบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ หรือ “Rangit Smart City”เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาเมือง สร้างความปลอดภัย และรวดเร็วทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนสำหรับอนาคตของนครรังสิต ผมมองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาเมืองในระดับฐานรากดั่งเช่นวิสัยทัศน์


“เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าๆ สำหรับการจัดงานโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จะมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตออกให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา มีการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน การมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบริการ การนำหน่วยแพทย์ไปรักษาตรวจวัดความดัน จัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี การบริการนวดแผนไทยนากเทศบาลนครรังสิต บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ ใข่ไก่ราคาราคาประหยัด 20 ฟอง 20 บาท จากตลอดพระรูปคลอง 2 เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts