นครนายก – ชาวไทยเวียงวัดคีรีวัน จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่

นครนายก – ชาวไทยเวียงวัดคีรีวัน จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่

ชาวไทยเวียงวัดคีรีวัน จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ที่เป็นประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนชาวบ้านไทยเวียงจะนัดหมายกันมาทําบุญช่วยกันจี่ข้าว หรือปิ้งข้าวและตักบาตรข้าวจี่ร่วมกันในวันพระเดือนสาม บุญข้าวจี่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ที่วัดคีรีวัน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประชาชนชาวไทยเวียงในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ได้เดินทางเข้าวัดแต่เช้า เพื่อช่วยกันทำจี่ข้าว หรือปิ้งข้าวและตักบาตรข้าวจี่ร่วมกัน ในวันพระเดือนสาม บุญข้าวจี่ โดยมีพระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลสาริการเขต1 เจ้าอาวาสวัดคีรีวันที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีงามซึ่งถือเป็นประเพณีของชาวไทยเวียงที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเวียงคู่หมู่บ้านต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์//เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts