ภายใต้นโยบาย” สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ของ”นิพนธ์ บุญญามณี” จะนำพา” ประชาธิปัตย์ กลับมา”แจ้งเกิด”ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง

ภายใต้นโยบาย” สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ของ”นิพนธ์ บุญญามณี” จะนำพา” ประชาธิปัตย์ กลับมา”แจ้งเกิด”ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง


พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบด้วยจังหวัด”ปัตตานี,ยะลา” และ”นราธิวาส” ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมี เขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 เขต ใน จ.นราธิวาส ที่เดิมมีอยู่ 4 เขต เป็น 5 เขตเลือก ส่วน ยะลา มี 3 เขต และ “ปัตาตานี “ มี 4 เขต รวมแล้ว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครลงในพื้นที่นี้ จะได้”ชิงชัย” ที่นั่ง สส. จำนวน 12 ที่นั่งด้วยกัน
ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา “ประชาธิปัตย์” โดน”มรสุม” จากคน”กันเอง” สส.ของ”ประชาธิปัตย์” ถูก” เทพเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต”เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์” ผู้นำ”มวลชนนกหวีด” ที่ออกจาก”ประชาธิปัตย์” ไปตั้ง”พรรคการเมืองใหม่” ดึงดูด” เอา”สส.ของ”ประชาธิปัตย์”ไป เกือบหมด จึงเป็น”สาเหตุ” ให้”ประชาธิปัตย์ ต้อง”เสียที่นั่ง” สส.เขต ใน 3 จังหวัด และได้ “สส.เขตเพียงคนเดียวคือ”อันวาร์ สาและ” ที่เป็น สส.เขต 1 จ.ปัตตานี แต่ในการ “เลือกตั้ง” ครั้งนี้ ไม่เหมือนเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา แม้ว่าในครั้งนี้”ประชาธิปัตย์” จะเสีย”อันวาร์ สาและ” ให้กับ”ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ แห่ง”พลังประชารัฐ” ก็จริง แต่”ประชาธิปัตย์” โดยการนำของ”นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้ง ที่”พรรคฯ” มอบหมายให้เป็นผู้”รับผิดชอบ” พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเตรียมตัวมาดี รู้ล่วงหน้าในกรณีของ”อันวาร์” และมีการทำ”การบ้าน” ในการ”เลือกเฟ้น” ผู้สมัคร”หน้าใหม่” ที่เป็น”เลือดใหม่” และ”ติวเข้ม” ผู้สมัคร”เลือดเก่า” เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมการ”สู้ศึก”ในครั้งนี้


ที่สำคัญ ตลอดเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา”ประชาธิปัตย์” ได้มีการสร้าง”ผลงาน”ให้กับ”ประชาชน” ใน “จังหวัดชายแดนภาคใต้” อย่าง”จริงจัง” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ”จริงใจ” ในการเป็น”พรรคการเมือง” ที่ไม่ได้”เลือกฝักฝ่าย” แต่เลือกในการ”พัฒนาพื้นที่” และ”พัฒนา”เพื่อสร้าง”คุณภาพชีวิต” ให้กับ”ประชาชน” โดยผ่านทาง”กลไกของรัฐ” อย่าง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ”ศูนย์อำนวยนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” ( ศอ.บต.) ในฐานะที่”นิพนธ์” เป็น “รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย “ ที่มี”หน้าที่” ในการดูแล”ทุกข์-สุข” ของประชาชน โดยให้ความ”สำคัญ” กับ พื้นที่”จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่เป็นพื้นที่” ด้อยการพัฒนา” เป็นพื้นที่ซึ่ง”ประชาชน” มีปัญหา”ยากจน” จากปัญหาการ”ว่างงาน” ฯลฯ ที่เกิดขึ้น จากปัญหาความไม่สงบ เป็นด้านหลัก
“นิพนธ์” ในฐานะของ” รัฐมนตรีช่วย” กระทรวงมหาดไทย และ”รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ได้”ผลักดัน” การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง”เต็มกำลัง” ตั้งแต่การแก้”ปัญหา” ผลไม้ล้นตลาดราคาตกต่ำ” โดยผ่านทาง”กลไก”ของ”กระทรวงพาณิชย์”ที่มี”จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์” หัวหน้าพรรค เป็นทำหน้าที่”รองนายกรัฐมนตรี” และ”รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ มีการ ผลักดัน การค้า”ชายแดน” ด้วยการ”พัฒนายกระดับ” ด่านศุลกากรทั้ง 9 ด่าน ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการ”เชื่อมโยง”ยกระดับการค้าชายแดน เพื่อสร้าง”เม็ดเงิน” ให้กับทุก”ภาคส่วน” ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ปัญหาและ”ยกระดับ” ด่านศุลกากร อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็น”ประตูการส่งออก” อันดับ 2 ของประเทศได้เป็นผลสำเร็จ


ในส่วนของการ “ส่งเสริมอาชีพ”ของ”ประชาชน” เพื่อแก้ปัญหา”ปากท้อง”และ”ความ”ยากจน”พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับผิดชอบ”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อยู่ด้วย ได้”ขับเคลื่อน” ผ่าน”ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้”(ศอ.บต.) ด้วยการ”ยกระดับ”ให้”ประชาชนส่วนใหญ่” ที่เป็น”เกษตรกร” เข้าสู่โครงการ”ปลูกไผ่” ที่เป็น”พืชเศรษฐกิจใหม่” มีการร่วมมือกับ”ภาคส่วน”ต่างๆ ผลักดัน”เมืองปศุสัตว์”ภายใต้”ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล” ให้ ประชาชนมีอาชีพ เลี้ยงโคเนื้อเลี้ยงแพะแบบ”ครบวงจร” เพื่อให้”จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น”แหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก” และล่าสุด “นิพนธ์” ยัง” ขอความร่วมมือจาก”กระทรวงการคลัง” ในการให้”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ” หรือ”ซอฟโลนท์” เพื่อการ”ช่วยเหลือ” กลุ่ม”เอสเอ็มอี” ทั้งที่เป็น”รายใหม่” และ”รายเก่า” รวมทั้งการ”ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่”ติดขัดทางราชการ” ให้กับ”ผู้ที่เดินทางไป”ประกอบอาชีพ” ในประเทศมาเลเซียที่รู้จักกันในชื่อของ”ชมรมต้มย้ำกุ้ง” และที่เป็นผลงาน”ชิ้นโบว์แดง” คือการ”เร่งรัด”ให้”กรมที่ดิน” ออก”โฉนด” ให้กับ “ประชาชน” ซึ่งมีปัญหาเรื่อง”สิทธิในการทำดิน” ซึ่งได้รับความ”ชื่นชอบ” จาก ประชาชน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่เป็นผลงานของ”นิพนธ์” และ”ประชาธิปัตย์” ในขณะที่”นิพนธ์” อยู่ในตำแหน่ง รมช. มหาดไทย
”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมือง ที่เข้าใจ”ปัญหา”ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีกว่าทุกพรรคการเมือง เพราะ”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมืองที่”ยืนยาว” มาถึง 70 กว่าปี เป็น พรรคการเมือง ที่มี สส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด มี สส. ที่เป็น”รัฐมนตรี” มาแล้วหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่”สิดดิก ซารีฟ” ที่เป็น รมต.ศึกษาธิการ,เด่น โต๊ะมีนา รมช.มหาดไทย และ ใครต่อใคร อีกหลายคน ก็เป็น “รัฐมนตรี” ที่เป็น” สส.ของ”ประชาธิปัตย์” มาแล้วทั้งสิ้น
ที่ สำคัญ” ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคยดำรงตำแหน่ง”นายกรัฐมนตรี 2 สมัย” คือ “นักการเมือง” ที่ดำเนินการ”เจรจา” ใน”ทางลับ” กับ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นคนแรกๆ ของ”ประเทศไทย” ด้วยซ้ำ ดังนั้นคนของ”ประชาธิปัตย์” โดยเฉพาะ”นิพนธ์” ซึ่ง เป็น”รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ที่รับผิดชอบพื้นที่”จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในการ”เลือกตั้ง” มายาวนาน จึงรู้จัก”ปัญหา”และรู้จัก”คน” ใน”จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
ครั้งนี้” นิพนธ์” จึง เสนอ”ทางออก”จากความ”ขัดแย้ง” ที่เป็นปัญหาหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนโยบาย”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” เพื่อ”สลายความขัดแย้ง” ที่เป็น”หัวใจ” ของ”จังหวัดชายแดนภาคใต้” และหลังจากมีการ”นำเสนอ” ปรากฏว่า ได้รับการ”ตอบรับ” จากคนใน”พื้นที่” รวมทั้งกลุ่มของ”ผู้เห็นต่าง” ที่ต้องการให้”พรรคการเมือง” เป็นผู้ทำการ”ขับเคลื่อน”ในการนำ”สันติภาพ”สู่ความ”สันติสุข” เพราะพบว่า”โต๊ะเจรจาสันติสุข” ที่ “ขับเคลื่อน”โดยหน่วยงาน”ความมั่นคง” ยังไม่สามารถ”ตอบโจทย์” ของการนำ”สันติภาพ” มาสู่แผ่นดิน”ปลายด้ามขวาน” ตามความต้องการของ”คนในพื้นที่”ได้อย่างแท้จริง
ที่สำคัญ วันนี้”ประชาชน” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคยให้”บทเรียน” กับ”ประชาธิปัตย์” ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ต่างก็ได้”บทเรียน”ในการได้ ”สส.” และได้”นายกรัฐมนตรี” ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา “ความไม่สงบ” และ”ปัญหา”เศรษฐกิจ-ปากท้อง”ของ”ประชาชน” อย่างที่”คาดหวัง” วันนี้” มวลชน” ที่เคยหนุน”ประชาธิปัตย์” จึงได้ กลับมา”โอบอุ้มประชาธิปัตย์” อีกครั้ง ซึ่งเป็น”สัญญาณ” ที่ทำให้เห็นว่า ในการ”เลือกตั้ง” ครั้งนี้ “ประชาธิปัตย์” จะหวนกลับมา”ยึดพื้นที่” ของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกครั้ง แน่นอน
ในการเลือกตั้งครั้งนี้”ประชาธิปัตย์”ส่งผู้สมัครคนทั้ง 12 เขตเลือดตั้ง จ.ปัตตานี เขต 1 นายสนิท นาแว เขต 2 นายมนตรี ดอเลาะ เขต 3 นายยูนัยดี วาบา เขต 4 นายสุริยา กูทา จ.ยะลา เขต 1 นายประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ เขต 2 นายนายอับดุลเลาะ บุวา เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง จ.นราธิวาส เขต 1 นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ เขต 2 นายเมธี อรุณ เขต 3 นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ เขต 4 นายไซดี เจ๊ะหามะ และเขต 5 นายเจะอามิง โต๊ะตาหยง”
ด้วย”ผลงาน” ที่”นิพนธ์” ได้”ขับเคลื่อน”ในตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ที่ผ่านมา และด้วย นโยบาย”นำ”สันติภาพ”สู่การมี”สันติสุข” ให้กับ”พี่น้องปลายด้ามขวาน” และด้วยการที่”ผู้สมัคร” ซึ่งลงพื้นที่พบประชาชนด้วยการ”เข้าถึง”และ”เข้าใจ” ด้วย นโยบาย” และ”ยุทธศาสตร์” ที่”สอดคล้อง”กับ”บริบท” ของ”พื้นที่” และความต้องการของ”ประชาชน” จะทำให้”ประชาธิปัตย์ กลับมา”ผงาด” อีกครั้ง” ณ แผ่นดินปลายด้ามขวาน”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts