พิจิตรเปิดลงทะเบียนโควต้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล100รายเปิดวันแรกแห่กันมา3,022 ราย

เรียกได้ว่าแห่กันมายกหมู่บ้านเมื่อจังหวัดพิจิตรออกประกาศแจ้งผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายให้โควต้า 100 ราย โดยมีอายุที่ขึ้นบัญชีสำรอง 2 ปี เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ (7-9 ก.พ. 66) ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก ปรากฎว่ามีทั้งชาวบ้านและผู้พิการแห่กันมา 3,022 ราย เพื่อขอลงทะเบียนหวังได้โควต้าขายหวย คาดว่ากว่าจะถึงวันปิดรับน่าจะมาเป็นหมื่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร บรรยากาศของการรับสมัครบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2566 ของจังหวัดพิจิตรวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดให้ผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพิจิตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต สามารถรับสลากเพียงโควตาเดียว ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สมัครได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการจับสลากเรียงลำดับ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และเริ่มจับสลากเรียงลำดับ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่) เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรายใหม่ จำนวน 100 ราย อายุ 2 ปี และจะประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดพิจิตร จำนวน 100 ราย ที่เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร และหน้าเพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศชาวบ้านแห่กันมาตั้งแต่เช้าตรู่ บางรายก็มีผู้นำกลุ่มพาใส่รถกระบะมาลงทะเบียนเพื่อหวังว่าหากมีการจับสลากคนของตนเองจะได้โควต้า แต่บางรายก็ขี่รถจักรยานยนต์ รถสามล้อแดง รวมถึงมีผู้พิการมาเข้าคิวขอลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งการเปิดลงทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ มีโควต้าแค่เพียง 100 ราย แต่แค่ในวันแรกห็แห่กันมามากถึง 3,022 ราย และคาดว่ากว่าจะถึงวันปิดรับ คือ ในวันที่ 9 ก.พ. 66 น่าจะมีมาลงทะเบียนเป็นหมื่นคนอย่างแน่นอน

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts