ลำปาง-กอ.รมน.บูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการ Kick off​ ป้องกันไฟป่า

ลำปาง-กอ.รมน.บูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการ Kick off​ ป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก​ วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) มอบหมายให้ พันเอก​เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนฯ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง

​ ร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์(Kick Off)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ของอำเภอเมืองลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน และพบปะประชาชนในพื้นที่ หมู่​6 ,หมู่​ 14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้วนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ลดการเผาฯ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านให้การต้อนรับ จำนวน 130 คน และขอความร่วมมือให้ชาวบ้านงดการเผาในที่โล่งแจ้งและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ลักลอบเผาป่าฯในพื้นที่รอบดอยพระบาทตามแผนปฏิบัติการ3736 ของจังหวัดลำปาง


ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts