ลำปาง-ชาวบ้านหลายอำเภอรวมตัวสนับสนุนแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ลำปางรูปแบบใหม่

ลำปาง-ชาวบ้านหลายอำเภอรวมตัวสนับสนุนแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ลำปางรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีตัวแทนราษฎรกว่า 200 คน จาก อ.เมืองลำปาง, อ.งาว, อ.แม่เมาะ,อ.แม่ทะ และ อ.ห้างฉัตรเดินทางมายัง สำนักงาน กกต.ลำปาง เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.ลำปาง ในรูปแบบที่ 1 โดยทาง กตต.ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นจำนวน 3 รูปแบบ 4 เขตเลือกตั้งมี ส.ส.ได้ 4 คน นำโดยนายดาชัย เอกปฐพี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ ตัวแทนชาวบ้านจาก อ.ห้างฉัตร นายวัชระ จันทวี จาก อ.แม่เมาะ และนายประเวท ปิ่นเงิน จาก อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ทหาร มาอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยกว่า 30 นาย

ต่อมาตัวแทนราษฎรดังกล่าวได้เข้าพบปะพูดคุยชี้แจงเหตุผลกับนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า รูปแบบที่ 1 ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำปาง โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมเมาะหลวงศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2565ที่ผ่านมา รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่ใช้กับการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ใน2562 และรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ปี 2554 และปี 2557 โดยกำหนดเขตตามกฎหมาย ระเบียบใหม่ ของ กกต.ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

หากพรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ โดยจะรวบรวมจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยัง กกต.กลางในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาประกาศเขตเลือกตั้งต่อไป

นายดาชัย กล่าวว่า ตนเองและชาวบ้านสนับสนุนรูปแบบ 1 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบของ กกต.ลำปาง รูปแบบที่ 1 ดีกว่าทุกกรณี เราไม่แบ่งว่าใครเสียเปรียบใคร อยากจะให้คนลำปางมองเรื่องเดียวว่า อ.เมืองลำปางทั้งอำเภอแต่อยากถามว่าทำไมเอาเทศบาลนครลำปาง มารวมกับ อ.ห้างฉัตร เอาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมกับ อ.แม่ทะทั้งที่ อ.เมืองลำปาง มีประชากร รวม 2.2 แสนคน ควรจะมีเขตเลือกตั้งเดียวได้อยู่แล้ว เพราะถนนหนทางติดต่อกัน ร่วมกันพัฒนาได้ ทำไมต้องเอา อ.ห้างฉัตร อ.เมือง มารวมเขตเดียวกัน และส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 อ.งาว แม่เมาะ และ อ.แม่ทะ ต.พิชัย ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ราษฎรเดินทางสู่หากันไปมาก็สะดวก ค่าเฉลี่ยจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน แต่ก็จะมีกลุ่มอื่นมาคัดค้านกันอีก

ทั้งนี้รูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย 1.อ.เมืองลำปาง (ยกเว้น ต.บ้านค่า บ้านเอื้อม บ้านเสด็จ และ ต.พิชัย นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 174,693 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย 1.อ.เมืองลำปาง (เฉพาะ ต.บ้านค่า และ ต.บ้านเอื้อม) 2.อ.ห้างฉัตร 3.อ.แจ้ห่ม 4.อ.วังเหนือ 5.อ.เมืองปาน จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 178,431 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบ 1.อ.เมืองลำปาง (เฉพาะ ต.บ้านเสด็จ ต.พิชัย นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) 2.อ.งาว 3.อ.แม่เมาะ 4.อ.แม่ทะ จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 178,373 คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย 1. อ.เกาะคา 2.อ.เสริมงาม 3.อ.เถิน 4.อ.แม่พริก 5.อ.สบปราบ จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง187,283 คน

ทั้งนี้ จ.ลำปาง มีจำนวนราษฎร 718,790 คน มี ส.ส.ได้ 4 คน เท่ากับ 179,698 คนต่อ ส.ส. 1 คน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts