ม.หาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษา

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษา


ที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี คณะผู้บริหารและคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ และการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทว่า คุณครูเหมือนพ่อแม่คนที่ 2 ที่นอกจากจะให้วิชาความรู้แล้ว ยังให้ความรัก ความเอื้ออาทร แก่ลูกศิษย์ทุก ๆ คน ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนให้พยายามศึกษาเล่าเรียนและใช้เวลาว่างแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกแห่งการแข่งขัน ดังนั้นปริญญาบัตรอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ โดยทางมหาวิทยาลัยจึงมีชมรมต่าง ๆ มากมาย ให้เลือกเข้าตามความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นศิษย์ที่ดีของครู และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เก่งเรียนอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งกิจกรรมและมีจิตอาสาซึ่งสำคัญมากในปัจจุบัน

ด้าน นายเจตนิพัทธ์ เหมือนพรรณราย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้รับทุนการศึกษา โดยเทคนิคการเรียนของตนเองคือการนั่งหน้าตลอด และต้องมีตัวตนในห้องเรียนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การมีส่วนร่วมในห้องเรียน โดยหลังจากตั้งเป้าจะสอบใบประกอบวิชาชีพครูให้ได้ และอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท

โดยในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู จำนวน 48 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 144,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 32 ทุน ทุนผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น จำนวน 2 ทุน ทุนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 2 ทุน รวมทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทั้งสิ้น 36 ทุน เป็นเงินจำนวน 108,000 บาท และทุนการศึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทุนสมาคมชาวสุราษฎร์ธานีในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 ทุน ทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 5 ทุน ทุนร้อยตรี ดาโต๊ะ ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล หาดทิพย์ – โค้ก เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 4 ทุน รวมทุนการศึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 12 ทุน เป็นเงินจำนวน 36,000 บาท

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts