นราธิวาส-เตือนภัย มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างขอบริจาคในนามมัสยิดราวฏอตุลแยนนะห์

นราธิวาส-เตือนภัย มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างขอบริจาคในนามมัสยิดราวฏอตุลแยนนะห์ บ้านบาเละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีเหยื่อหลกลโดนแล้วในหลายพื้นที่ เผยคณะทำงานไม่มีแผนส่งเด็กๆเพื่อขอบริจาค


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566ที่มัสยิด ราวฏอตุลยันนะห์ บ้านบาเล๊ะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายซัมซูดิน เบนอับกุลมายิ บีหล่านประจำมัสยิดราวฏฮตุลยันนะห์ เปิดเผย จากกรณีที่ทางมัสยิดได้มีการประชุมคณะกรรมการมัสยิดและประชาชนในหมู่บ้าน มีมติจัดงานการกูศลเพื่อหารายได้ในการก่อสร้างและต่อเติมมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านออกไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีซองพร้อมเอกสาร พร้อมรายชื่อคณะทำงาน และเลขที่บัญชีไว้ในเอกสารเพื่อสะดวกในการสื่อสารและสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

นายซัมซูดินยังเปิดผเยว่าล่าสุดตนได้รับโทรษัพท์ว่ากำลังพบปัญหาเนื่องจากได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของมัสยิดออกเดินสายขอรับบริจาคในนามมัสยิดราวฏอตุลยันนะห์ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียให้กับคณะทำนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้รถยนต์ปิกอัพใช้เด็กจำนวนหลายคนเดินสายไปตามหมู่บ้านต่างๆมีชาวบ้านหลงเชื่อแล้วในหลายพื้นที่ คือ อ.บาเจาะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และล่าสุดตนได้รับโทรศัพท์ว่ากำลังระบาดในพื้นที่ จ.ปัตตานี แล้ว ซึ่งขอประชาสัมพันธ์อย่าได้หลงเชื่อ เนื่องจากทางคณะทำงานจัดงานไม่มีแผนให้เด็กๆออกไปขอบริจาค แต่ทางคณะทำงานมีความประสงค์ให้ทุกท่านที่ได้รับเชิญมารับประทานอาหารที่สถานที่ที่เตรียมเท่านั้น หรือถ้าผู้ใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถร่วมทำบุญโอนที่เลขที่บัญชี 090-1-14193-3 ชื่อบัญชี มัสยิดราวฏอตุลยันนะห์ ธนาคารอิสลาม สาขารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts