ลำปาง-ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมป้องกันแก้ไข ไฟป่าหมอกควันเบาบางไป เพื่ออากาศที่สดใสให้ชาวลำปาง

ลำปาง-ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมป้องกันแก้ไข ไฟป่าหมอกควันเบาบางไป เพื่ออากาศที่สดใสให้ชาวลำปาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก สมจริง กอรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอก วิชาญ ศรีภัทรากูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยการปฏิบัตินั้นจะร่วมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวังป้องกัน ตลอดจนการลาดตระเวน ป้องกันการเกิดไฟป่าตามแนวพื้นที่เสี่ยงรอบดอยพระบาท ซึ่งมักประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อ สุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

จากผลกระทบดังกล่าว กองทัพบก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดจนถึงพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ประสานและบูรณาการ
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยสนับสนุนกำลังพลพร้อมสรรพกำลังที่มี เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันคืนอากาศที่สดใส ให้ชาวจังหวัดลำปางต่อไป

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts