ปทุมธานี ยื่นหนังสือพิจารณาตรวจสอบและคัดค้านใบอนุญาตประกอบกิจการ

ปทุมธานี ยื่นหนังสือพิจารณาตรวจสอบและคัดค้านใบอนุญาตประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสมพงษ์ องอาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานกลุ่มปาล์มแปลงใหญ่อำเภอหนองเสือ และประชาชน 40 คน ได้ยื่นหนังสือพิจารณาตรวจสอบและคัดค้านใบอนุญาตประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายของโรงงานแห่งหนึ่ง

โดยนางสาว ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มารับเอกสารแทน ด้านนางสมพงษ์ องอาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องด้วยประชาชนหมู่ที่ 2 ตำบลบึงชำอ้อ และพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ตำบลบึงกาสาม และตำบลบอน มีความประสงค์ขอคัดค้านในใบอนุญาตประกอบกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายของโรงงานแห่งหนึ่ง ที่กำลังจะสร้างในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ได้ทำการปิดประกาศแต่ไม่มีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจึงทำให้เกิดการปิดบังข้อมูลแก่ประชาชน และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 เนื้อความว่าผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดคัดค้าน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในนามของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และ ประชาชนในพื้นที่ ขอให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับอนุญาตของโรงงานแห่งนี้ เนื่องด้วยหนังสือฉบับนี้ไม่ได้ปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลอย่างแท้จริง และขอคัดค้านประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องโรงงานจำพวกที่ 3 โดยมีประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงลายมือชื่อขอคัดค้านพร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนมาพร้อมกันนี้ ส่วนด้านนางสาว ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากได้รับเอกสารก็จะได้นำเรียนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทราบและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts