ลำปาง-กอ.รมน.ลป.ลงพท.บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานตำบล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง

ลำปาง-กอ.รมน.ลป.ลงพท.บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานตำบล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก​ วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ท.) มอบหมายให้ ร้อยเอกสุดเขต เพ็งสิน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความมั่นคงฯ ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะทำงานบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานตำบล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนและคำสั่งปฏิบัติการรองรับระดับตำบล ในการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ทั้ง 5 ประเด็น ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน, อำเภอแจ้ห่ม และตำบลเป้าหมาย ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts