ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป. ดูงานโครงการของมูลนิธิณัฐภูมิ ลำปาง

ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป. ดูงานโครงการของมูลนิธิณัฐภูมิ ลำปาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 11.30 น. พันเอก​ วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) พร้อมด้วย พันเอก​ ชัยอารีย์ แก้วสาร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน และ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูงานโครงการของมูลนิธิณัฐภูมิ จ.ลำปาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านรวมชัย ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยมี พลโท​ สุรเดช ประเคนรี ผู้จัดการมูลนิธิ ให้การต้อนรับ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ความรู้ และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และได้ไปดูพื้นที่ของมูลนิธิที่จะเข้าร่วมโครงการป่าเปียก(เพาะเห็ด)

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts