สมุทรปราการ-ความหวังคนอ้วน!! “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์” จัดกิจกรรม”วันอ้วนโลก” ผ่าตัดกระเพาะเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

สมุทรปราการ-ความหวังคนอ้วน!! “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์” จัดกิจกรรม”วันอ้วนโลก” ผ่าตัดกระเพาะเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้มีการจัดกิจกรรม “วันอ้วนโลก” เพื่อดูแลรักษาคนไข้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น”วันอ้วนโลก” (Worid Obesity Day) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยจาก”โรคอ้วน” เพิ่มสูงขึ้นทุกเพศทุกวัย เนื่องจากขาดการออกกำลังกายและรับประธานอาหารสำเร็จรูปที่มักจะประกอบไปด้วยแป้งและไขมัน ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งเสริมให้เป็นโลกอ้วนและมีโรคแทรกซ้อนโรคอื่นร่วมด้วยเพิ่มมากขึ้น

โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัน”อ้วนโลก” (Worid Obesity Day) จึงได้มีการจัดกิจกรรม “วันอ้วนโลก” ในหัวข้อ “ผ่าตัดกระเพราะอาหาร ลดอ้วน ลดโรค” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อให้ความรู้และวิธีการรักษาโรคอ้วน ที่มีโรคอื่นร่วมด้วย อาทิโรคในกลุ่ม NCDs โรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น หายจากโรคและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

โดย แพทย์หญิงขวัญนรา เกตุวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดกระเพราะอาหารมามากกว่า 1,400 เคส ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดกระเพราะเพื่อลดอ้วน ลดโรคเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การเปลี่ยนชีวิตหลังจากการลดน้ำหนัก ด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพราะให้กับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย คนไข้เคสแรกโรคเบาหวาน คุณภักตร์พิมล ชำนาญเศรษฐกุล คุณพัชรินทร์ มีดี ภาวะมีบุตรยาก หลังผ่าตัดสามารถมีบุตรได้ และคุณโยษิตารวีร์ มนต์วิมุต

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ภายในงานแพทย์หญิงขวัญนรา เกตุวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ยังได้จับฉลากมอบอุปกรณ์ตรวจวัดร่างกายเพื่อเป็นของรางวัลแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

โดยศูนย์ลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเคสรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ลดความอ้วนมาหลากหลายวิธีแต่ไม่ได้ผล จึงใช้วิธีการผ่าตัดกระเพราะอาหาร เพื่อลดน้ำหนักด่วยการส่องกล้อง(Ggastric Sieeve Surgery) และลดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ นอกจากการลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วน แบบองค์รวม ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ JCI เพื่อตอกย้ำความพร้อม ความเชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนัก

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts