นครนายก – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”

นครนายก – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”

 

ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts