กาฬสินธุ์ แต่งทนายอาสาสางปัญหานายทุนปักเสาปูนขวางทางทำนา

กองทุนยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งทนายอาสาแก้ไขปัญหาชาวบ้านตำบลห้วยโพธิ์ และตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 1 ปี หลังถูกนายทุนซื้อที่ดินต้นทางนำเสาปูนมาปักกีดขวางทางเข้าที่ทำกิน ทำให้เสียโอกาสทำนา เนื่องจากนายทุนยังไม่ยอมออกมาเจรจา


ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด, ประธานประชุมคณะอนุกรรมกองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา และประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในคดีอาญา โดยมีนายประสงค์ จันทร์กระจ่าง จ่า จ.กาฬสินธุ์, นางสาวอนัญญา คงสมของกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอัยการ จ.กาฬสินธุ์, ผู้แทน ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, ผู้แทน ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการสังกัดกระบวนการยุติธรรม เครือข่ายยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมวาระพิเศษควบ 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.), ประชุมคณะอนุกรรมกองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในคดีอาญา ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น รายงานสถานการณ์อำนวยความยุติธรรม ของเรือนจำจังหวัด, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, บังคับคดีจังหวัด, คุมประพฤติจังหวัด และยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งในส่วนของการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำเลยหรือผู้เสียหายในคดีอาญา ของคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือในคดีอาญาอีกด้วย


ด้านนางสาวอนัญญา คงสมของกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าในส่วนของดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3/2566 มีเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน 18 ราย งดจ่าย 4 ราย ยกคำขอ 3 ราย จ่ายจำนวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับจราจร รวมเป็นเงินที่จ่ายจำนวน 730,553 บาท


นางสาวอนัญญากล่าวอีกว่า สำหรับคดีชาวบ้านใน ต.ห้วยโพธิ์ และ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 30 ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จากกรณีนายทุนที่มาซื้อที่ดินบริเวณต้นทาง นำเสาปูนมาปักกีดขวางทางสัญจรเข้า-ออกที่ทำกิน หรือที่ทำนาตั้งแต่เดือน ก.พ.65 ถึงปัจจุบัน โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝ่ายนายทุน แต่ไม่สามารถยุติปัญหาได้ ชาวบ้านจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ในการดำเนินการด้านคดีความและกระบวนการยุติธรรม โดยคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดหาทนายความฟ้องร้อง โดยแต่งทนายความอาสาประจำกองทุนยุติธรรม คือนายสุวิทย์ แสงสิริวัฒนะ เข้ามาทำหน้าที่ทนายความเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อน ได้มีทางเข้า-ออกทำนาในฤดูกาลทำนาปีที่จะถึงนี้

Related posts