สุโขทัย-“ตลาดหัวฝาย”ขายของฝาก ตลาดชุมชนของดีถิ่นศรีสัชสุโขทัย

สุโขทัย-“ตลาดหัวฝาย”ขายของฝาก ตลาดชุมชนของดีถิ่นศรีสัชสุโขทัย

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ประธานเปิดงานตลาดหัวฝาย”ขายของฝาก ส่งเสริมรายได้ชาวชุมชน จากการท่องเที่ยว โดยมีคุณสุพรรณษา เรืองฤทธิ์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง พร้อมคณะกล่าวรายงานการจัดงาน ชุมชนเมืองด้ง เป็นชุมชนส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรับแขกบ้าน ต่างเมืองสำคัญ ตลาดขายของฝากที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นมาเพื่อชูอัตลักษณ์ของดีของชุมชนเมืองด้ง ของ ตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตำบลบ้านตึกและตำบลนาต้นจั่นได้แวะซื้อของฝากก่อนกลับซึ่งสมัยก่อนฝายศรีเชลียงเป็นหนึ่งจุดแหล่งรวมของชุมชนตำบลบ้านตึกและชุมชนรอบข้าง ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดฝายศรีเชลียงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


ซึ่งร้านค้าที่มาต้องยอมรับข้อตกลงของตลาดคือ ห้ามใช้ถุงพลาสติกเด็ดขาด โดยมี นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้ชุมชนใช้สถานที่ในการจัด“ตลาดหัวฝาย”ขายของฝาก ในครั้งนี้ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
#เที่ยวเมืองด้ง
#ตลาดหัวฝายขายของฝาก
#ชุมชนเมืองด้ง
#ศรีสัชนาลัย

สุริยา ด้วงมา
นิรชา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts