สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งขายรายได้งาม หลักหมื่น

สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งขายรายได้งาม หลักหมื่น

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สภาพอากาศที่ร้อนในช่วงนี้ แต่เป็นช่วงที่สวนพริกที่ปลูกริมชายทะเลที่มีชาวประมง หันมาทำสวนพริก และกำลังออกผลผลิตเม็ดดกใหญ่ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดสดและในตลาดต่างจังหวัดที่มาสั่งซื้อ วันนี้ไปดูสวนพริกสายพันธุ์อินโดของนายปรีชา จิรพงษ์ อายุ 67 ปี อดีตที่เคยทำชาวประมงพื้นบ้าน และหันมาที่ทำการเกษตรมา โดยเฉพาะ หันมาปลูกพริกสด สายพันธุ์อินเดีย มากว่า 15 ปี โดยทำการเกษตรอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล


นายปรีชา จิรพงษ์ อายุ 67 ปี ได้กล่าวว่า เมื่อ 15 ปี ก่อนตนเองเป็นเกษตรกรรายแรกในพื้นที่ที่ปลูกพริก เนื่องจากขณะนั้นตนเองมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปาล์มน้ำมัน ในระหว่างรอระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงมีแนวคิดว่าควรมีรายได้เสริมทำให้คิดว่าการปลูกพริกสามารถสร้างรายได้สัปดาห์ ให้กับครอบครัวได้เนื่องจากพริกสามารถให้ผลผลิตเร็วตลาดมีความต้องการในปริมาณมาก และที่สำคัญมีเกษตรกรน้อย หลายรายที่ปลูกส่งผลให้ผลผลิตมีราคาสูง อีกทั้งพื้นที่ของตนเองนั้นมีความเหมาะสมค่อนข้างสูงและการจัดการไม่ยากทำให้การยึดการปลูกพริกมาตลอด โดยทางตลาดในพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นที่ต้องการ


สำหรับเนื้อที่ปลูก 3 งานจำนวน 1,200 ต้นสายพันธุ์พริกที่ปลูกพันธุ์เหลืองอินโด เป็นที่นิยมของตลาดเนื่องจากมีเม็ดยาวน้ำหนักดีและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว 65-70 วันปลูกพริกปลายเดือนตุลาคม 2565 และเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ครั้งละ 90 ถึง 130 กิโลกรัมส่วนการใช้แรงงาน ถือว่าเป็นคนในครอบครัวช่วยกัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนถึงเดือนกรกฎาคมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ต่อเดือน เกือบ 100,000 บาท โดยปัจจุบันนี้พริกยัง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ ได้สัปดาห์ละ 50 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 180 บาทถึง 190 บาท

สำหรับสภาพพื้นที่ ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลมีพื้นที่ทั้งหมด 795.10 ไร่ ในชุมชนมีอาชีพหลักคือประมงพื้นบ้านกิจกรรมตามฤดูกาล เช่นอวนปลาทรายใส่หมึกใส่ปูม้าตกปลาเลี้ยงปลาในกระชังหอยเผ่าส่วนพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชไร่ เช่นมะพร้าวป่ามะพร้าว เนื่องจากสภาพเป็นดินทรายและอยู่บริเวณชายทะเลประกอบกับพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรทำให้ในพื้นที่บ้านบ่อ 7 ลูก


ส่วนชาวประมงที่หันมาปลูกพริกเสริม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นพื้นที่ดี ติดริมเขา และไม่ไกลมากนัก ติดทะเล ดินทรายผสมดินทั่วไป จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ดินมีแร่ธาตุดี ทำให้พริกปลูกขึ้นง่าย ดก เม็ดใหญ่ โดยใช้อวนปูและไม้ไผ่แบ่งเป็นๆล๊อกๆๆและใช้ถุงพลาสติกคลุมใต้ต้นพริก และที่สำคัญเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการเป็นนอย่างมาก

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสตูล

Related posts