ทรภ.1 ร่วม บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย เก็บขยะชาดหาดดงตาล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล

ทรภ.1 ร่วม บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย เก็บขยะชาดหาดดงตาล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล


วันที่ 9 มิ.ย.66 ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ร่วมกับ บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล ณ หาดดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 1 และพนักงานจาก บริษัทลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย
ตลอดการทำกิจกรรม สามารถกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายได้เป็นจำนวนมาก โดยมีขยะที่ถูกกำจัด ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ แก้วพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว กระสอบ ถุงขนม ฯลฯ


นับได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล และสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึก อีกทั้งยังช่วยทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเล เกิดความสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณชายหาด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดได้อย่างยั่งยืน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ทัพเรือภาคที่1

Related posts