ยะลา-เบตง ประกวดทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบตง เทศบาลเมืองเบตง จัดประกวดทุเรียนในกิจกรรม Betong Durian Championship 2023 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการเทศกาลงานไก่เบตง ประจำปี 2566


วันที่ 10 ก.ค.66 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานการประกวดทุเรียนในกิจกรรม Betong Durian Championship 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเทศกาลงานไก่เบตง ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ต่างนำทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆส่งเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ ซึ่งทุเรียนที่มีการส่งเข้าประกวดมากสุดคือทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน


สำหรับการประกวดทุเรียนในกิจกรรม Betong Durian Championship 2023 ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงจัดขึ้น ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 วัน ซึ่งวันนี้เป็นการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน พันธุ์พวงมณี พันธุ์โอวฉี่ และพันธุ์มูซังคิง มีเกษตรกรนำทุเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 26 ราย และในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จะจัดประกวดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเกษตรกรผู้ที่ส่งทุเรียนเข้าประกวด จะต้องนำทุเรียนตัวอย่าง 2 ผล คุณสมบัติผู้ส่งผลผลิตทุเรียนเข้าประกวดต้องเป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาและพื้นที่ปลูกผลไม้ที่ส่งเข้าประกวดในเขตอำเภอเบตง และต้องเป็นเจ้าของต้นไม้ผลที่ส่งผลผลิตเข้าประกวด

โดยสามารถระบุที่มาของต้นพืชที่ส่งเข้าประกวด ทุเรียนจะต้องสุกพร้อมรับประทาน มีลักษณะดีทั้งภายนอกและภายใน ไม่มีโรคและแมลงทำลาย มีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินกว่าปกติ มีความสดและมีขั้วติดผล โดยสามารถส่งผลผลิตเข้าประกวดได้ไม่จำกัดประเภท ผู้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน พันธุ์พวงมณี และพันธุ์หมอนทอง จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ ส่วนผู้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพันธุ์โอวฉี่ และพันธุ์มูซังคิง ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่


นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเบตง มีกำหนดจัดโครงการเทศกาลงานไก่เบตง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้ไก่เบตง อาหารอัตลักษณ์เบตง และผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง เป็นสื่อในการนำการท่องเที่ยว สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเบตงเพิ่มขึ้น โดยรูปแบบการจัดงาน มุ่งเน้นความยั่งยืนในการอนุรักษ์ไก่เบตง อาหารอัตลักษณ์เบตงและผลไม้ขึ้นชื่ออำเภอเบตงควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ภายใต้คอนเซ็ป “เช็คอิน ชิม ช้อป ของดีเมืองเบตง” ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ทุเรียนก็เป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ทางเทศบาลเมืองเบตงจึงได้จัดประกวดทุเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนทุเรียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเป็นการค้นหาทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆอีกด้วย

Related posts