ปทุมธานี เปิดยิ่งใหญ่ แข่งขันเรือยาวประเพณีนครรังสิตชิงถ้วยพระราชทานฯ

ปทุมธานี เปิดยิ่งใหญ่ แข่งขันเรือยาวประเพณีนครรังสิตชิงถ้วยพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณปะรำพิธี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลนครรังสิต ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาลนครรังสิต กล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันพายเรือยาวและประชาชนร่วมพิธี


บรรยากาศงานแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศบาลนครรังสิตชิงถ้วยพระราชทาน ฯ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต โดยจัดการแข่งขันเรื่อยาว ภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2566 มีการแข่งขันแข่งขันเรือยาว 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทเรื่อยาว ขนาดไม่เกิน 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ชิง ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ประเภทเรื่อยาว ขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3. ประเภทเรือยาว ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย จำนวน 10 ลำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศบาลนครรังสิต เป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณี แห่งความภาคภูมิใจของชาวนครรังสิต ในการรวมพลังความรักความสามัคคีจากทุกภาคส่วนสานวัฒนธรรมประเพณี ที่มีความผูกพันต่อสายน้ำที่มีมาแต่ยาวนาน สะท้อนถึงวิถีชีวิตขยงผู้คนที่มีต่อสายน้ำ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลนครรังสิตได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ รวมจำนวน 3 รางวัล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักต่อชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้น และขอให้ทีมเรือ ที่เข้าแข่งขันในวันนี้ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยึดมั่นความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ และเป็นกำลังใจกับทีมเรือฝีพายทุกท่าน ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts