สระบุรี/กิจกรรมมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

สระบุรี/กิจกรรมมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี


พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ให้การต้อบรับ ในการนี้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566


กิจกรรมในวันนี้ ได้นำนักเรียนนายเรืออากาศมาสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีการจัดนิทรรศการอากาศยานไร้คนขับ โดยทีม Griffin& Pegasus การฝึกหัดขับเครื่องบินจำลองด้วยเครื่อง Flight Simulator จากกองวิชาทหารฯ มีบริการตัดผมจากกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ฯ บริการแว่นสายตาจากกองกิจการพลเรือนฯ ร่วมกับนักเรียนนายเรืออากาศจิตอาสา

การตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์จากโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และการมอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับทางโรงเรียน ซึ่งทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อเข้าใจภารกิจหน้าที่ของกองทัพอากาศ
มีความยึดมั่น ศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติ และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts