พิจิตรแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเรือพันแสงคว้าแชมป์ครองถ้วยเงินรางวัล 4 แสนบาท

พิจิตรแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเรือพันแสงคว้าแชมป์ครองถ้วยเงินรางวัล 4 แสนบาท
https://youtu.be/uiT8uU35LIU
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566 ของเมืองชาละวันได้ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี สนามแข่งที่ชาวเรือยาวไฝ่ฝันลงจ้ำพาย งานนี้เรือพันแสง ฝีพายและเรือเจ้าถิ่นคว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล  4 แสนบาท
วันที่  3 กันยายน 2566  นายพยนต์ อัศวพิชยนต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566 ที่ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร โดยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นเต็มทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่าน ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
  ประเภทเรือยาวใหญ่  55  ฝีพาย ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพันแสง วัดยางคอยเกลือ จ.พิจิตร รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท และโล่รางวัล ประเภทเรือยาวกลางขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย ชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพวชิรวิทย์ อภิชาติฟาร์ม จ.ปทุมธานี รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
  ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพันแสง จ.พิจิตร รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
  ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย (ภายใน จ.พิจิตร) ชนะเลิศ ได้แก่ เรือสิงห์ลำนัง เก้าล้านโฆษณา วัดลำนัง จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
  ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย (โบราณ) ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพญาชาลวัน วัดดาน จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
สิทธิพจน์ / พิจิตร/

Related posts