กาฬสินธุ์อบจ.กาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหนือเขื่อนลำปาว

กาฬสินธุ์อบจ.กาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหนือเขื่อนลำปาว

 


“ไข่มุก เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เหนือเขื่อนลำปาว


ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา หมู่ 1 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ และส่งกำลังใจให้ชาวกาฬสินธุ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ จำนวน 104 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

หลังจากปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่เหนือเขื่อนลำปาว โดยเฉพาะบ้านโนนศิลาหมู่ที่ 1 มีสภาพเป็นเกาะมีเส้นทางการคมนาคมเข้า-ออกระหว่างหมู่บ้านอยู่เส้นทางเดียว แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือ และส่งมอบกำลังใจความปรารถนาดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด


นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ ต่างมีความเห็นใจเข้าใจต่อพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรในครั้งนี้ มีหลายพื้นที่หลายอำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ได้ด้วยกัน

ทั้งนี้สิ่งไหนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้าไปหนุนเสริมภารกิจการทำงานในทุกพื้นที่ สำหรับพี่น้องประชาชนทางเราพร้อมยินดีที่จะได้เข้าไปแบ่งเบาภาระเข้าไปช่วยเหลือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชาติ สุดท้ายขอให้กำลังใจพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

Related posts