กระบี่-อบจ.กระบี่ MOU กับ ทกจ.กระบี่ร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ “กระบี่เกมส์”ครั้งที่ 43 ต้นปี 67

กระบี่-อบจ.กระบี่ MOU กับ ทกจ.กระบี่ร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ “กระบี่เกมส์”ครั้งที่ 43 ต้นปี 67

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วยนางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นพยาน

ในการบันทึกข้อตกลงฯการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพและดำเนินการในพิธีการไฟพระฤกษ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือร่วมกัน

Related posts