รมว. กระทรวงแรงงาน ประธานสมโภชน์ผ้ากฐิน

รมว. กระทรวงแรงงาน ประธานสมโภชน์ผ้ากฐิน

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2566 เวลา 19.00น. ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง ) ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานสมโภชน์ผ้ากฐิน โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
และวันนี้(5พ.ย.66 )เวลา 10 .30 น. ดร.นาที รัชกิจประการ และคณะได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เป็นประธานผู้ถวายผ้ากฐินสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และนำจตุปัจจัยที่ได้ไปสมทบทุนสร้างอาคารที่พักพระภิกษุสามเณรนักเรียนบาลี โดยมีส่วนราชการ, ภาครัฐ, ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง ) ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง วัดบางโทงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 ในปี พ.ศ. 2545 เมื่อประชาชนและหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นที่วัดแห่งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัดบางโทงให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ ขณะที่พระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวารฯ ให้ใช้พระนามว่า “พระพุทธทักษิณชัยมงคล” “พระมหาธาตุเจดีย์” ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งตระหง่านสูงโดดเด่นอยู่กลางวัด กับความสูง 95 เมตร

ซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ บริเวณโดยรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์มีทางเดินหรือ “ระเบียงราย” เป็นทางเดินล้อมรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน โดยมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่เป็นจำนวน มากตามแนวทางเดิน เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่า ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางแวะเวียนชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกนกลายไทยอ่อนช้อยอย่างวิจิตรตระการตา

โดยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (รูปที่ 4) คือ พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) ซึ่งท่านถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาวัดบางโทงแห่งนี้ โดยในช่วงปี 2545 หลังจากที่ท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดบางโทงแห่งนี้ และได้พิจารณาเห็นว่า วัดแห่งนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ทำการ รื้อถอนอาคารเสนาสนะที่มีอยู่เดิมออกเกือบทั้งหมด

Related posts