เชียงรายเปิดปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” เพื่อจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พร้อมออกตรวจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของรัฐบาล จับคาราโอเกะค้ากาม พบเด็กอายุ 13 ปี

    เชียงรายเปิดปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” เพื่อจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พร้อมออกตรวจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของรัฐบาล จับคาราโอเกะค้ากาม พบเด็กอายุ 13 ปี
  จังหวัดเชียงรายได้รับเรื่องร้องเรียนจาก องค์กรเอกชนด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ว่าสถานประกอบการร้านลาภ คาราโอเกะ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และยินยอมให้แสวงหาประโยชน์ทางเพศกับพนักงานของตนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี อันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้สั่งการให้นายกองรบ กระทุ่มนัด ป้องกันจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1  และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1ร่วมกับ นายศัพทนา อินต๊ะ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงรายที่ 3  กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย และ ตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เข้าตรวจสอบ โดยได้มีการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลแล้วน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดจริง จึงได้ทำการวางแผนและเข้าจับกุมโดยวิธีล่อซื้อบริการทางเพศกับเหยื่อเป้าหมาย
  ต่อมาเวลาประมาณ 22.20 น. สายลับได้ทำการล่อซื้อ จำนวน 2 ราย และพาเหยื่อเป้าหมายมาที่โรงแรมฯ เมื่อรวบรวมหลักฐานจนเชื่อว่าครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ทางชุดจับกุมได้เข้าทำการช่วยเหลือเหยื่อที่คาดว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้สำเร็จจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเหยื่อ 1 รายมีอายุเพียง 16 ปี และต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน ชุดจับกุมได้เข้าตรวจสอบภายในร้านดังกล่าว พบหญิงให้บริการเพิ่มเติมอีก 5 ราย ดื่มกินกับลูกค้าด้วยความสนุกสนาน และ ได้ขอตรวจสอบ พบหญิงให้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 2 คน ซึ่งมีอายุ 16 ปี 1 คน และพบเด็กอายุ 13 ปี 1 คน ให้บริการกับแขก
ภายในร้าน และได้ควบคุมผู้ต้องหาได้ 2 คน ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันตั้งร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่าจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิด, ร่วมกันบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก แสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะ ลามกอนาจาร ไม่ว่าว่าจะเป็นไปเพื่อได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด, ร่วมกันเป็นนายจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18ปี เป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน, ร่วมกันเป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมเป็นธุระจัดหา หรือชักพาไปซึ่งคนใดเพื่อให้บุคคลนั้นทำการค้าประเวณี ทั้งนี้สำหรับข้อหาค้ามนุษย์ อยู่ระหว่างการสอบสวนพนักงานบริการจำนวน 7 คน โดยทีมสหวิชาชีพต่อไป
สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts