(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน” จังหวัดสระแก้ว

(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน” จังหวัดสระแก้ว

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน” จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการคัดกรองมะเร็งและเมื่อพบความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษาได้ทัน


ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กับเรือนจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมในพิธีเปิด

 

ภาพข่าว : รพ.สระแก้ว
นายสุพจน์บดินทร์ กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

Related posts