กระบี่-รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “ กระบี่เกมส์ ”

กระบี่-รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “ กระบี่เกมส์ ”

 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักการกีฬา ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “ กระบี่เกมส์ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ , ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ และผู้รับผิดชอบกีฬาของกรมพลศึกษาร่วมประชุมด้วย

#กรมพลศึกษา #กระบี่เกมส์ #กีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่43

Related posts