6 จว.อันดามันชวนชาวอีสานม่วนคัก แจกโปรที่เที่ยว ที่พัก ไม่กั๊ก 9-12 พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัล อุดร

6 จว.อันดามันชวนชาวอีสานม่วนคัก แจกโปรที่เที่ยว ที่พัก ไม่กั๊ก 9-12 พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัล อุดร

 


เริ่มแล้ว “Roadshow and Consumer Fair Andaman” งานมหกรรมสินค้าชุมชนและบริการ ท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่สู่ภาคอีสาน โดย “6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” จังหวัดสตูล ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา และตรัง ผนึกกําลังขนทัพผู้ประกอบการกว่า 60 ราย จัดเต็มโปรโมชันฉ่ํา สุดฟินไม่มีกั๊กทั้งโรงแรมที่พักที่เที่ยวแพ็กเกจท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันสินค้าพื้นถิ่นขึ้นชื่อทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับสินค้า พร้อมเสิร์ฟชาวอุดรฯ และจังหวัดใกล้เคียง วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานี


ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยว ระดับประเทศ” ครั้งที่ 3 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา และตรัง) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ดร.สันติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในนโยบาย เร่งด่วนสําคัญที่ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันได้เล็งเห็นศักยภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันที่ผ่านมาสามารถแบ่งกลุ่มจังหวัด ได้เป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวไทย คือ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา และกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวไทยมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ จังหวัดระนอง ตรัง และสตูล ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ มีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงควรค่า แก่การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

“การดําเนินโครงการดังกล่าว ตั้งเป้าสร้างการรับรู้และเปิดตลาดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชุมชน ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลความสําเร็จจากการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดนนทบุรี ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มียอดผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 40,000 คน และยอดการจําหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันเป็นมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท นับเป็นอีกขั้นของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เติบโตและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าโครงการ Roadshow and Consumer Fair จะสามารถนํานักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ เดินทางมาท่องเที่ยวสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่อยอดการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม” ดร.สันติ ป่าหวาย กล่าวทิ้งท้าย


ด้านนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “Roadshow andConsumerFair”มจีดุหมายในการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอุทยาน ธรณีโลกสตูล ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และเชื่อมโยงเส้นทาง การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง และมุ่งหวังสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทาง จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการท่องเที่ยวชุมชน โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานด้วยโปรโมชัน ลด แลก แจก แถมแบบจุใจ ให้นักท่องเที่ยวได้ Enjoy Andaman Time เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งอันดามัน ชมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ฝั่งอันดามันอันสวยงามที่หาชมได้ยาก พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย

อาทิ “กิจกรรมราคาดี นาทีทอง” พบสินค้าราคาสุดคุ้ม “กิจกรรมสะสม แต้ม” ซื้อสินค้าครบ 100 บาท รับสติกเกอร์ 1 ดวง เมื่อสะสมครบ 10 ดวง รับสิทธิลุ้นรับรางวัลใหญ่ ซึ่งจะทําการ จับรางวัลในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน และพิเศษคูณสอง เมื่อสะสมสติกเกอร์ครบ 6 สี แลกรับของที่ระลึกฟรี นอกจากนี้ ยังมีการจัด “กิจกรรมพบปะเจรจาและแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale)” ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง “กิจกรรมท่องเที่ยว One Day Trip” เพื่อมอบประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้จากการเดินทาง ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสามารถนํามาปรับใช้และพัฒนาธุรกิจ ได้ในอนาคต


สําหรับการจัดงานมหกรรม “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชน และบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ” ครั้งถัดไป จะถูกจัดขึ้นในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Related posts