เชียงใหม่-ก.ล.ต.ร่วมออกบูธงาน”MONEY EXPO CHIANGMAI 2023”พร้อมส่งต่อความรู้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2023) ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สายงานด้านระดมทุน และนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กร และผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2023) และร่วมพิธีเปิดบูธ ก.ล.ต. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นประธานเปิดงาน และ ร่วมเปิดบูธ ก.ล.ต. ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2023) อย่างเป็นทางการ

ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรมออกบูธภายใต้แนวคิด “Sustainable Investment & Self-protection for Well-being” พร้อมส่งต่อความรู้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ Startup ได้รู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่ภายในบูธแบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก คือ

1. โซน Sustainable Investment นำเสนอข้อมูลความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดทุน การลงทุนเพื่อความยั่งยืน รวมถึง ข้อมูลทางเลือกระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกระดมทุนที่จะช่วยพัฒนาโลกไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว และช่องทางระดมทุนผ่านตลาดทุน
2. โซน Self-protection for Well-being นำเสนอข้อมูลการปกป้องตนเองเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลงทุน แนะนำข้อสังเกตการหลอกลวงชวนให้ลงทุน รู้จักกลโกงที่แอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้คำแนะนำและรับเบาะแสเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและข้อมูลช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ

ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมบูธ พร้อมร่วมกิจกรรม/เกมส่งเสริมความรู้ เช่น เกมหาสัญญาณอันตรายจากกลโกงหลอกลงทุน เกมเปิดป้ายทายคำ และเกมคู่ไหนใช่เลย ภายในบูธ ก.ล.ต. ที่งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566
ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิเศษ!! สำหรับผู้ที่เข้าชมบูธและร่วมกิจกรรมกับบูธ ก.ล.ต. จะได้รับของที่ระลึกพิเศษที่จัดทำขึ้นมาสำหรับงาน Money Expo 2023 เท่านั้น

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts