นราธิวาส-พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและชาวมาเลเซียร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชุมชลธารา

นราธิวาส-พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและชาวมาเลเซียร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชุมชลธารา

นายธิติพงศ์ นราธรบุญสวัสดิ์ หจก.ทัพภาคินและนายเมธาพร มณีโชติ พร้อมครอบครัวร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชุมชลธารา ม.6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี พันเอก ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจากอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนชาวมาเลเซีย ร่วมทำบุญได้ปัจจัยในการทำบุญทั้งสิ้น 1219113 บาท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะนำไปใช้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเพื่อการบูรณะวัดต่อไป

สำหรับวัดประชุมชลธารา มีพระธรรมวัชระจริยาจารย์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นเจ้าอาวาส นับเป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมร่วมกันของพี่น้องไทยพุทธ และไทยมุสลิม โดยไม่มีการแบ่งแยกกัน ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีการบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่าง 2 ศาสนา แต่พระธรรมวัชระจริยาจารย์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและผู้นำศาสนาในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วัดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวม จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีการรวมตัวสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts