ปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภ้สพลภ์ ชัยสุริยทวีกูล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีและ นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูก นายกสมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, นางสาวอรพิน จักรกฤษณ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, ดร.ยุวดี บำรุงบุตร เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี พร้อมคณะทำงานในการจัดกิจกรรม “การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศล” ในหัวข้อ ท่องที่ยวสร้างความสุข สนุก ได้กุศล เพื่อคนปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ดังนี้

1. บันไดขึ้นเตียง 2 ขั้น ขนาด 30x45x46 cm จำนวน 3 ด้ว 2. โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ขนาด 4 ล้อ จำนวน 5 ตัว 3. โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ทั้งชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มคุณภาพของการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สามารถบริการรักษาพาบาลแก่ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิกาพและมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดกัย เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีและ สมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งสริมกิจกรรมของการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีและ เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานึ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใหัความอนุเคราะห์ซื้อบัตร เข้าชมการแสดงซึ่งถือเป็นการร่วมกิจกรรม ช่วยประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี และช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์ เพื่อบรรเทา และป้องกันปัญหาทางสังคมไปในคราวเดียวกัน

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts