ฉะเชิงเทรา-ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

ฉะเชิงเทรา-ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

 


วันนี้ ( 17 พ.ย. 66 ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


สำหรับในปี 2566 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะ 0-500 เมตร จำนวน 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน สำหรับในพื้นที่ของตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) โรงเรียนเกวลินวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ และโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 49 ทุน


ทั้งนี้โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 6.5 กิโลเมตร สถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน

Related posts