นครนายก – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดพราหมณี พระอารามหลวง

นครนายก – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดพราหมณี พระอารามหลวง

ที่วัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ พระราชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึ้งเข้าร่วมในพิธีฯ


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพระอุโบสถ นักเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้น รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ รับผ้าพระกฐินอุ้มประครองยืนตรง นักเรียนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นประธานจุดธูปบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถประธานในพิธีอุ้มประครองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานในพระอุโบสถ

จากนั้นหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกพานประเคนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรมและลงไปครองผ้า จากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และประกาศถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และบำรุ่งพระอาราม จากนั้นประธานในพิธีถวายใบปวารณาแด่พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้นประธานได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนดังนี้


1.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพราหมณีจำนวน 10,000 บาท
2.โรงเรียนวัดพราหมณี จำนวน 10,000 บาท
3.โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี จำนวน 10,000 บาท
4.มอบเงินสนับสนุนวงดุริยางค์ โรงเรียนนายกวิทยาคม จำนวน 5,000 บาท
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้นำกฐินพระราชทานมาทอดถวายวัดพราหมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงเป็นจำนวนเงิน 1,305,351 บาท

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts