ปราจีนบุรี-ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรไทย ORGANIC HUB แอพพลิเคชั่นช่วยปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการสร้างชาติ

ปราจีนบุรี-ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรไทย ORGANIC HUB แอพพลิเคชั่นช่วยปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการสร้างชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 5 กลุ่มประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ “สร้างผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม นำการสร้างชาติ” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด ได้มีการสอนเกษตรกรในการใช้แอพพลิเคชั่นช่วยปลูกพืชสมุนไพร Organic Hub เป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่นในการปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดยจัดขึ้นที่ วิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการที่จะทำให้การปลูกพืชสมุนไพรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และยังช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยเริ่มจากพืชสมุนไพร มะระขี้นกและเพชรสังฆาต ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนห้อม และจะพัฒนาสู่พืชเกษตรอื่นๆและในพื้นที่อื่นในลำดับต่อไป

 

Related posts