กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว,

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท., นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านการบริหาร (ททท.), นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ผู้แทน กกท., ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,170,122 บาท และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ทุน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, วงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมฯ และ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ อีกด้วย

Related posts