ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

 


วันที่ 21 พ.ย.2566 นายประยูร เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการเปิดจัดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี และเปิดศูนย์ประสานงานและรับเรื่องจากเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายประยูร เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานและมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา


กิจกรรมที่ 1 อ่านสารร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี และสารจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กิจกรรมที่ 2 รับชม VTR ผลงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 3 พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานและรับเรื่องจากเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 4 บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related posts