ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดสมานรัตนาราม โดยมี ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

โดยเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฝึกเจริญจิตภาวนา สดับรับฟังพระธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ อันเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างสังคมมีสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต.

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts