ดย. ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กลั่นกรอง 71 ผลงาน การประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”

ดย. ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กลั่นกรอง 71 ผลงาน การประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมระฆังทอง ชั้น 16 โซน B และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings พลตรี ฉัตรไชย ประจุลศิลป เลขานุการมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองผลงานคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม” ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก นายโอภาส ภูครองนาค ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร นางสุชาดา เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ และนายโกศล สงเนียม ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โดยมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 71 ทีม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 57 ทีม และรุ่นอายุ 18 – 25 ปีบริบูรณ์ จำนวน 14 ทีม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dcy.go.th/content/1636517943161/1718606664739

Related posts