ปทุมธานี ชาวบ้านร้องกรมชลประทานให้ตรวจสอบร้านอาหารสร้างรุกล้ำคลองรังสิต

ปทุมธานี ชาวบ้านร้องกรมชลประทานให้ตรวจสอบร้านอาหารสร้างรุกล้ำคลองรังสิต เมื่อวันที่ 8 มิถุ…

Read More

กาฬสินธุ์ชาวบ้าน 2 ตำบลจี้ตรวจสอบการให้อนุญาตตั้งฟาร์มหมูขี้เหม็น

ชาวบ้านตำบลสหัสขันธ์ และตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ…

Read More

เปิดเล่นการพนัน 10 วัน 10 คืน หน้าสถานที่ราชการ ของงานกิ่งกาชาด อ้างมีใบอนุญาต

เปิดเล่นการพนัน 10 วัน 10 คืน หน้าสถานที่ราชการ ของงานกิ่งกาชาด อ้างมีใบอนุญาต ที่ หน้าที่…

Read More

พังงา-ชาวบ้านสุดทนฟาร์มเลี้ยงสัตว์แอบปล่อยน้ำเสียลงคลองปลาลอยตายเกลื่อนกว่า2-3กิโลเมตร

พังงา-ชาวบ้านสุดทนฟาร์มเลี้ยงสัตว์แอบปล่อยน้ำเสียลงคลองปลาลอยตายเกลื่อนกว่า2-3กิโลเมตร เมื…

Read More