ปทุมธานี แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เผยฝุ่นละออง PM2.5 กระทบทำคนไข้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า

ปทุมธานี แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เผยฝุ่นละออง PM2.5 กระทบทำคนไข้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า เมื่อวันที่…

Read More

สุโขทัย-“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมรพ.บ้านด่านลานหอย วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.สวรรคโลก เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย

สุโขทัย-“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมรพ.บ้านด่านลานหอย วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ช…

Read More

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมติดตามผลงาน นวัตกรรมการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พร้อมจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้สนใจรับทุนฯ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมติดตามผลงาน นวัตกรรมการแพทย์ คณะแพทยศาสต…

Read More

ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกําจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทกําจัดยุงลาย

ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกําจัดยุงลายและหยอดทรายอะเ…

Read More

สุโขทัย-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุโขทัย ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

สุโขทัย-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุโขทัย ในด้านการสา…

Read More