สตูล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทดสอบระบบ “โดรนทางการแพทย์” บินข้ามทะเล 12 กม. ขนส่งทางการแพทย์ เป็นครั้งแรกของไทย

สตูล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทดสอบระบบ “โดรนทางการแพทย์” บินข้ามทะเล 12 ก…

Read More

เชียงใหม่-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยและบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16 👩‍⚕️

เชียงใหม่-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยและบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16 👩‍⚕️ …

Read More

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า…

Read More

โรงพยาบาลราชวิถี​ เน้นให้ความรู้การช่วยเหลือการช่วยชีวิต​ นอกโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานภาคประชาชน

โรงพยาบาลราชวิถี​ เน้นให้ความรู้การช่วยเหลือการช่วยชีวิต​ นอกโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานภาคประชาช…

Read More

ชลบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13

ชลบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ …

Read More