“อลงกรณ์”ย้ำชัด “สร้างโอกาส ก้าวข้ามทุกวิกฤต เร่งต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรประมง

“อลงกรณ์”ย้ำชัด “สร้างโอกาส ก้าวข้ามทุกวิกฤต เร่งต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรประมง มุ่งพัฒนาผลผลิ…

Read More

กาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาวกระจายน้ำช่วยนาปรัง-บ่อกุ้งฤดูหนาวอากาศแปรปรวน

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวยืนยันปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนลำปาว จังหวัดกา…

Read More

ปทุมธานี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้ติวเข้มเยาวชนรักษ์ป่าลงมือเพาะชำกล้าไม้ ต่อยอดครูกล้าไม้

ปทุมธานี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้ติวเข้มเยาวชนรักษ์ป่าลงมือเพาะชำกล้าไม้ ต่อยอดครูกล้าไ…

Read More

ฟรุ้ทบอร์ดเห็นชอบ”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ”ตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรพร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการตู้และขบวนรถไฟ”จีน-ลาว”รองรับฤดูกาลผลไม้ ปี 2566

ฟรุ้ทบอร์ดเห็นชอบ”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ”ตามนโยบายของรัฐม…

Read More