เกษตรกรเมืองสงขลา ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย หลากชนิดผสมผสาน สร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวช่วงหน้าแล้ง

เกษตรกรเมืองสงขลา ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย หลากชนิดผสมผสาน สร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครั…

Read More

พิจิตร-ชาวสวนมะม่วง-มะยงชิด เมืองชาละวันวอนคนไทยช่วยบริโภคผลไม้ช่วยชาติช่วยเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจ

อบจ.พิจิตร เตรียมจัดงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร 16-18 มี.ค. 67 ที่สนามกีฬากลางพิจิตร เพื่อส่…

Read More

มุกดาหาร-เทคโนโลยีการเกษตรรูปแบบใหม่ FIELD DAY ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 6,800ราย พื้นที่ 65,200 ไร่ ผลผลิตปีละ 250,000 ตัน

มุกดาหาร-เทคโนโลยีการเกษตรรูปแบบใหม่ FIELD DAY ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 6,800ราย พื้นที่ 65,200 …

Read More

สงขลา-เกษตรกรปลูกโกโก้ เฮ หลังปลูก 2 ปี ให้ผลผลิตดี แถม ราคาซื้อก็จะขึ้นเป็น กก. 8 บาท

สงขลา-เกษตรกรปลูกโกโก้ เฮ หลังปลูก 2 ปี ให้ผลผลิตดี แถม ราคาซื้อก็จะขึ้นเป็น กก. 8 บาท วัน…

Read More